Laporan Bulanan

Merupakan Laporan Bulanan yang berisi Laporan Tentang:

  1. Keadaan Perkara;
  2. Jenis Perkara;
  3. Perkara Aktif Yang Dimohon Banding;
  4. Perkara Aktif Yang Dimohon Kasasi;
  5. Perkara Aktif Yang Dimohon Peninjauan Kembali;
  6. Pelaksanaan Prodeo;
  7. Pelaksanaan POSBAKUMADIN;
  8. Keuangan Perkara;
  9. Penyerapan Anggaran Posbakum;

Untuk melihat Laporan Bulanan secara detail, silahkan klik menu selanjutnya.